உங்கள் மனதை நச்சு நீக்க எளிய வழிகள்

கவனத்துடன் இருங்கள்.

எழுத ஆரம்பியுங்கள்.

இசையைக் கேளுங்கள்.

நன்கு உறங்கவும்

நடந்து செல்லுங்கள்.

சுத்தம் செய்யுங்கள்.

கவனம் செலுத்துங்கள்.