உணவு வீணாவதைக் குறைக்க எளிய வழிகள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான, நிலையான உணவைப் பின்பற்றுங்கள்

உணவு திட்டத்தை உருவாக்கவும்.

மிச்சத்தை சேமித்து சாப்பிடுங்கள்

உணவை சரியான முறையில் சேமிக்கவும்.

மீதமுள்ளவற்றை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தவும்.

உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் வாங்குங்கள்

பருப்பு வகைகள் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்