தகவல் தொடர்பு திறனை அதிகரிக்க பயனுள்ள குறிப்புகள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

கேட்பது மிகவும் முக்கியம்

நீங்கள் யாருடன் பேசுகிறீர்கள் என்பது முக்கியம்

உடல் மொழி முக்கியம்.

அனுப்பு என்பதை அழுத்தும் முன் உங்கள் செய்தியைச் சரிபார்க்கவும்.

பேசும்போது சுருக்கமாக இருங்கள்

அனைத்து முக்கியமான விஷயங்களையும் எழுதுங்கள்

பேசுவதற்கு முன் யோசியுங்கள்.