நீங்கள் வாசனை திரவியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

எலுமிச்சை எண்ணெய்

ஆரஞ்சு எண்ணெய்

திராட்சைப்பழம் எண்ணெய்

லாவெண்டர் எண்ணெய்

யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்

எலுமிச்சை எண்ணெய்

மல்லிகை எண்ணெய்

மேலும் அறிய