உலகின் பிரபலமான பாலங்கள்

Author - Mona Pachake

கோல்டன் கேட் பாலம், சான் பிரான்சிஸ்கோ, அமெரிக்கா.

டவர் பாலம், லண்டன், இங்கிலாந்து.

புரூக்ளின் பாலம், நியூயார்க், அமெரிக்கா.

போனதே வெச்சியோ, புளோரன்ஸ், இத்தாலி

காங்டே கிராண்ட் பாலம்

பெரிய பெல்ட் பாலம்

சேப்பல் பாலம்