உலகம் முழுவதும் பிரபலமான அடையாளங்கள் சில..

தாஜ்மஹால்,  அக்ரா, உத்தரபிரதேசம், இந்தியா

சீனப் பெருஞ்சுவர், பெய்ஜிங், சீனா.

கிசாவின் பிரமிடுகள், எகிப்து.

ஈபிள் கோபுரம், பாரிஸ், பிரான்ஸ்.

ஸ்டாச்யு ஆப் லிபர்டி, நியூயார்க்.

கொலோசியம், ரோம், இத்தாலி.

கிறிஸ்து மீட்பர், ரியோ டி ஜானெரியோ, பிரேசில்.