தரிசிக்க வேண்டிய புகழ்பெற்ற விநாயகர் கோவில்கள்

இந்தியாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற விநாயகர் கோயில்கள் இவைதான்

சித்திவிநாயகர் கோவில், மும்பை, மகாராஷ்டிரா.

ஸ்ரீமந்த் தக்துஷேத் ஹல்வாய் கணபதி கோயில், புனே, மகாராஷ்டிரா.

உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் கோயில், திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு.

ஸ்ரீ தொட்ட கணபதி கோவில், பெங்களூர், கர்நாடகா.

ஆதி விநாயக கோவில், தமிழ்நாடு.