நாய்களுக்கு பிடித்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கோழி

துருக்கி

முட்டைகள்

பச்சை அல்லது வேகவைத்த காய்கறிகள்

பழங்கள்

வேகவைத்த உருளைக்கிழங்கு

கடலை வெண்ணெய்

தயிர்.

மேலும் அறிய