தென்னிந்தியாவின் மலைகளும் அழகு  !!

மூணாறு, கேரளா.

ஊட்டி, தமிழ்நாடு.

இடுக்கி, கேரளா.

கொடைக்கானல், தமிழ்நாடு.

கூர்க், கர்நாடகா

குன்னூர், தமிழ்நாடு.

அரக்கு பள்ளத்தாக்கு, ஆந்திரப் பிரதேசம்.

ஏற்காடு, தமிழ்நாடு.