உங்கள் சொந்த ரெஸ்யூம் வரைவதற்கான சில உதவிக்குறிப்புகள்

உங்கள் விண்ணப்பத்தை சுருக்கமாகவும் நேரடியாகவும் வைத்திருங்கள்.

அசல் ரெஸ்யூம் டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்கவும்.

தொடர்புடைய திறன்கள் மற்றும் அனுபவங்களை முன்னிலைப்படுத்தவும்

எண்கள் மற்றும் அளவீடுகளுடன் முடிவுகளை நிரூபிக்கவும்.

ஒரு தொழில் ஸ்னாப்ஷாட்டை உருவாக்கவும்.

உங்கள் உரையை மேம்படுத்தவும்.

உங்கள் வேலை கடமைகளுக்கு அப்பால் சிந்தியுங்கள்.

தனித்து நிற்க சரியான மொழியைப் பயன்படுத்துங்கள்.