இளைஞர்களுக்கான சில எளிய நிதி உதவிக்குறிப்புகள்

Lined Circle

உங்கள் செலவினங்களைக் கண்காணிக்கவும்.

Lined Circle

ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒரு பட்ஜெட் செய்யுங்கள்

Lined Circle

சேமிப்புக் கணக்கைத் தொடங்கவும்.

Lined Circle

கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களின் வலையில் விழ வேண்டாம்.

Lined Circle

முதலீட்டை தொடங்குங்கள்.

Lined Circle

சுய கட்டுப்பாட்டை பயிற்சி செய்யுங்கள்.

Lined Circle

வரிகளைப் பற்றி அறிக.

Lined Circle

உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

Lined Circle