கிறிஸ்துமஸ் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள்

Dec 24, 2022

Mona Pachake

கிறிஸ்துமஸ் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பைக் கொண்டாடுகிறது.

சாண்டா கிளாஸ் டச்சு மொழியில் சின்டர்கிளாஸ் என்று அழைக்கப்பட்டார்.

'ஜிங்கிள் பெல்ஸ்' என்ற பாடல் விண்வெளியில் இசைக்கப்பட்ட முதல் பாடல்

கிறிஸ்துமஸ் மரங்களை முதன்முதலில் பண்டைய எகிப்தியர்கள் மற்றும் ரோமானியர்கள் பயன்படுத்தினர்.

கிறிஸ்துமஸ் மாலை அன்பு மற்றும் நித்திய வாழ்வின் சின்னமாகும்

கிறிஸ்மஸை அதிகாரப்பூர்வ விடுமுறையாக அங்கீகரித்த முதல் மாநிலம் அலபாமா