உங்க ரூமை இப்படி டெகரேட் பண்ணுங்க...

ஒரு சிறிய கண்ணாடி ஒரு அழகான அலங்காரமாக மாறும்

சுவரில் ஒரு அழகான மலர் குவளை வைக்கவும்

உங்கள் திரைச்சீலை வண்ணமயமாக தேர்வு செய்யவும்.

டிவிக்கு வண்ணமயமான பின்னணியை உருவாக்கவும்.

அனைத்து கம்பிகளையும் மறைக்க முயற்சி செய்யுங்கள்

எப்போதும் நன்றாக உணர அறையில் நல்ல வாசனை இருக்க வேண்டும்.

உங்க ரூமை இப்படி டெகரேட் பண்ணுங்க...