இப்படிச் செய்தால் மின் கட்டணம் 'ஷாக்' அடிக்காது!

உங்கள் மின்சார செலவைச் சேமிக்கத் தொடங்குவதற்கான சிறந்த வழி, நீங்கள் மின்சாரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை அறிந்துகொள்வதுதான்.

அதிக மின்சாரத்தை உறிஞ்சும் சாதனங்களைச் சரிபார்க்கவும்.

சாதனங்களைப் பயன்படுத்தாதபோது அவற்றை அணைக்கவும்.

பயன்பாட்டைக் குறைக்க பெரிய சாதனங்களை ஒன்றாகப் பயன்படுத்துங்கள்.

உங்கள் உடைகள் மற்றும் பாத்திரங்களை இயற்கையாக உலர்த்தவும்.

உங்கள் குளிர்சாதன பெட்டியின் குளிர்நிலையை சிறிது குறைக்கவும்.

பயன்படுத்தாத போது ஏர் கண்டிஷனரை அணைக்கவும்.