பதட்டத்தை குறைக்க உதவும் மலர்கள்

Author - Mona Pachake

லாவெண்டர்

ஜெர்மன் கெமோமில்

கற்றாழை

மிளகுக்கீரை

பாம்பு செடி

மல்லிகை

எலுமிச்சை தைலம்

பேஷன்ஃப்ளவர்

வலேரியன்

மேலும் அறிய