நாய்களுக்கு அவசியமான உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்கள்

பச்சை பீன்ஸ்

பப்பாளி

இலை கீரைகள்

முட்டைகள்

ஓட்ஸ்

வாழைப்பழங்கள்