உங்கள் வாயில் துர்நாற்றத்தை உண்டாக்கும் உணவுகள்

பூண்டு.

வெங்காயம்.

பால்

கொட்டைவடி நீர்

மது.

முள்ளங்கி.