இந்த கோடையில் நாய்களை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க உணவுகள்

Author - Mona Pachake

வெள்ளரிக்காய்

தர்பூசணி

தயிர்

தேங்காய் தண்ணீர்

அவுரிநெல்லிகள்

மாங்காய்

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

மேலும் அறிய