நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய பழங்கள்

ஆப்பிள்கள்.

மாதுளை.

பிளம்ஸ்.

செர்ரிஸ்.

எலுமிச்சை.

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்

அத்திப்பழம்.