உலகம் முழுவதும் சீற்றம் கொண்ட நாய் இனங்கள்

அமெரிக்கன் பிட் புல் டெரியர்.

ராட்வீலர்.

ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்.

அமெரிக்க புல்டாக்.

புல்மாஸ்டிஃப்.

சைபீரியன் ஹஸ்கி