கவனத்தை மேம்படுத்தும் பழக்கவழக்கங்கள்

Dec 11, 2022

Mona Pachake

உங்கள் மூளையைப் பயிற்றுவிக்கவும்.

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும்.

உடற்பயிற்சிக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்.

இயற்கையில் நேரத்தை செலவிடுங்கள்.

கொஞ்சம் தியானம் செய்யுங்கள்

ஓய்வு எடுங்கள்.

இசையைக் கேளுங்கள்.