ஸ்ட்ரஸ் போகணுமா ??? அப்போ டான்ஸ் ஆடுங்க ...

இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

உடல் வலிமையை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் மனநிலையை அதிகரிக்க உதவுகிறது

பாதுகாப்பின்மை மற்றும் பயத்தை  குறைக்கிறது

உங்கள் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கிறது

இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது