இந்த ஆரோக்கியமான பழக்கங்களை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவு

ஒரு நாளைக்கு சமச்சீரான மூன்று வேளை உணவு இருக்க வேண்டும்

தண்ணீர் குடியுங்கள்.

சும்மா உட்காராதே.

அவதானமாக இருங்கள்.

படியுங்கள்.