சாலைப் பயணத்தில் எடுத்துச் செல்ல ஆரோக்கியமான தின்பண்டங்கள்

பழங்கள், கொட்டைகள்

வீட்டில் சமைத்த வாழைப்பழ சிப்ஸ்.

ஆரோக்கியமான கப்கேக்குகள்.

சாண்ட்விச்கள்.

விதைகள்

குக்கீகள்