வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

துளசி

ரோஸ்மேரி

சின்ன வெங்காயம்

வோக்கோசு

ஆர்கனோ

தைம்

புதினா