மகளிர் தினத்தின் வரலாறு மற்றும் முக்கியத்துவம்

சர்வதேச மகளிர் தினம் 2022 மார்ச் 8 அன்று "பாலின சமத்துவம்" என்ற கருப்பொருளின் கீழ் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

சர்வதேச மகளிர் தினம் முதன்முதலில் 1977 இல் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

1909 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி அமெரிக்காவில் பெண்கள் தினம் முதன்முதலில் கொண்டாடப்பட்டது

இந்த நாள் நியூயார்க்கில் 1908 ஆம் ஆண்டு ஆடைத் தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தத்தை கௌரவித்தது, அங்கு பெண்கள் வேலை நிலைமைகளுக்கு எதிராக எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1917 இல் ரஷ்யாவில் பெண்கள் பிப்ரவரி கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை "அமைதிக்காக" எதிர்ப்பு மற்றும் வேலைநிறுத்தத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தனர்.

இந்த தேதி கிரிகோரியன் நாட்காட்டியின் படி மார்ச் 8 ஆகும்

மார்ச் 8ஆம் தேதி மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இப்படித்தான் தோன்றியது.