ஹோலி பண்டிகையின் வரலாறு

ஹோலி இந்தியாவில் கொண்டாடப்படும் மிகவும் துடிப்பான மற்றும் வண்ணமயமான பண்டிகைகளில் ஒன்றாகும்.

இந்த ஆண்டு, ஹோலி பண்டிகை மார்ச் 18 அன்று வருகிறது, அதே நேரத்தில் சோட்டி ஹோலி மார்ச் 17 அன்று கொண்டாடப்படும்.

ஹோலி என்பது தீமையின் மீது நன்மையின் வெற்றியைக் குறிக்கிறது, மேலும் இது மக்கள் மன்னித்து மறக்கும் நாள்.

இந்து புராணங்களின்படி, ஹிரண்யகசிபு என்ற மன்னன் பிரம்மாவால் ஒரு மனிதனால் அல்லது எந்த மிருகத்தாலும் கொல்லப்பட முடியாத வரம் பெற்றான்.

ஹோலிகா தஹானைத் தொடர்ந்து ஹோலி அல்லது ரங்வாலி ஹோலியின் முக்கிய பண்டிகையாகும், மக்கள் வண்ணப் பொடிகளை காற்றில் வீசுவதால் தெருக்கள் மற்றும் நகரங்கள் முழுவதும் சிவப்பு, பச்சை மற்றும் ஊதா நிறங்களாக மாறும்.

இந்த விழாவுடன் தொடர்புடைய மற்றொரு புராணக்கதை பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதை

ராதா மீதான அவரது தெய்வீக அன்பின் நினைவாக ஹோலி ரங் பஞ்சமி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.