கரப்பான் பூச்சிகளை அகற்ற இவற்றைப் பயன்படுத்துங்கள்

போரிக் அமிலம்

சமையல் சோடா

வேம்பு

பிரியாணி இலைகள்

மிளகுக்கீரை எண்ணெய்

சூடான நீர் மற்றும் வினிகர்

எலுமிச்சை