கொசுக்களை விரட்ட வீட்டு வைத்தியம்

பூண்டு.

துளசி.

கிராம்பு மற்றும் எலுமிச்சை.

வேம்பு மற்றும் லாவெண்டர் எண்ணெய்.

மிளகுக்கீரை எண்ணெய்.

கற்பூர எண்ணெய்.

கொட்டைவடி நீர்

கொசுக்களை விரட்டும் தாவரங்கள்.