கொசுக்களை விரட்டும் வீட்டு வைத்தியம்

Apr 08, 2023

Mona Pachake

மெழுகுவர்த்திகள்

சரியான செடியை நட வேண்டும்

எலுமிச்சை

கிராம்பு.

பூண்டு

யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்

கற்பூரம்.