ஆடைகளில் இருந்து ஹோலி நிறங்களை நீக்க வீட்டு வைத்தியம்

எலுமிச்சை சாறு

மது

வினிகர்

அம்மோனியா அடிப்படையிலான சுத்தப்படுத்தி

தேங்காய்

ஆரஞ்சு

சமையல் சோடா