கண்ணாடியை சுத்தம் செய்வதற்கான எளிய குறிப்புகள்

முகம் டோனர்

ப்ளீச்

வெள்ளை வினிகர்

பற்பசை

எலுமிச்சை சாறு

குளோரின்

வினிகர்