துணிகளில் உள்ள எண்ணெய் கறைகளை நீக்க வீட்டு குறிப்புகள்

சமையல் சோடா

சோளமாவு

பாத்திரம் கழுவும் சோப்பு

ஷாம்பு

எலுமிச்சை

வினிகர்

சிறிய கறைகளை சுத்தம் செய்ய பல் துலக்குதலைப் பயன்படுத்தலாம்