உங்கள் ஓட்டத்தின் வேகத்தை எவ்வாறு அதிகரிப்பது?

முறையான நுட்பங்களுடன் பயிற்சி

உங்கள் பயிற்சியின் நடுவில் சிறிய இடைவெளிகளை எடுங்கள்

பயிற்சியின் போது கூட வேகமாக ஓட மறக்காதீர்கள்

டிரெட்மில்லில் தினமும் ஓடுங்கள்

ஸ்கிப்பிங் கயிறு பயன்படுத்தவும்

சரியான ஷூ அணிந்து பயிற்சி செய்யுங்கள்