வியர்வை மற்றும் உடல் துர்நாற்றத்தை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?

Oct 14, 2022

Mona Pachake

உங்களை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

பாக்டீரியா எதிர்ப்பு சோப் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் உடலை ஈரமாக வைத்திருக்காதீர்கள்

உங்கள் ஆடைகளை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் பானங்கள் உட்கொள்வதை குறைக்கவும்

உங்களுக்கான சரியான டியோடரண்டைத் தேர்ந்தெடுங்கள்

இறுக்கமான ஆடைகளை அணிய வேண்டாம்