உங்கள் கையெழுத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது?

சரியான பேனாவை தேர்வு செய்யவும்.

நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் தோரணையை சரிபார்க்கவும்

சரியான காகிதத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

வேகத்தை குறையுங்கள்.

உங்கள் எழுத்தை ஆராயுங்கள்.

உங்கள் எழுத்தின் உயரங்களைச் சரிபார்க்கவும்

நீங்கள் விரும்பும் கையெழுத்தை நகலெடுக்கவும்.