லெதர் பைகளை எவ்வாறு பராமரிப்பது?

உங்கள் பையில் திரவங்களை எடுத்துச் செல்லும்போது கசிவு இல்லாத பையைப் பயன்படுத்தவும்.

லெதர் கிளீனரைப் பயன்படுத்தி தூசியைத் துடைக்கவும்

உங்கள் பையில் பொருட்களை அதிகமாக நிரப்ப வேண்டாம்

உங்கள் லெதர் பைகளை நேரடியாக சூரிய ஒளி படாதவாறு சேமிக்கவும்.

 உங்கள் லெதர் பைகளை எப்போதும் காட்டன் பைக்குள் வைத்திருங்கள்.

காற்றோட்டமாக வைக்கவும்

அதிக வெப்பம் தோலில் விரிசலை ஏற்படுத்தும்.