வீட்டில் பட்டுப் புடவை துவைப்பது எப்படி?

எப்போதும் குளிர்ந்த நீரைப் பயன்படுத்துங்கள்

முதலில் சோதனை செய்யுங்கள்

ஒரு தனி சோப்பு உருவாக்கவும்

சேலையை ஊறவைக்கவும்

மெதுவாக துவைக்கவும்

நேரடி சூரிய ஒளியில் உலர்த்துவதைத் தவிர்க்கவும்

அதை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்