உங்கள் கைப்பையில் எடுத்துச் செல்ல தேவையானவை

தண்ணீர் பாட்டில்

கைபேசி

சார்ஜர்

ஒரு புத்தகம்

சில தின்பண்டங்கள்

பணப்பை

வீட்டு சாவி