வெளிநாட்டை போலிருக்கும் இந்திய இடங்கள்

வர்கலா, கேரளா - ரோசில்லி விரிகுடா, யுகே

அலெப்பி, கேரளா - வெனிஸ், இத்தாலி

தார் பாலைவனம், ஜெய்சால்மர் - அரேபிய இனிப்பு, துபாய்

ஜோத்பூர் நீல வீடுகள், ராஜஸ்தான் - மொராக்கோ

அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு - தாய்லாந்து

சித்ரகோட் நீர்வீழ்ச்சி, சத்தீஸ்கர் - நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி.