நாய் உணவில் தவிர்க்க வேண்டிய பொருட்கள்

மைதா மற்றும் கோதுமை

சர்க்கரை.

உப்பு.

செயற்கை உணவு வண்ணம்.

தாவர எண்ணெய்.

சால்மன் மீன்