பூனைகள் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்

பூனைகள் அவற்றின் உயரத்தை விட 6 மடங்கு உயரம் வரை குதிக்கும்.

அவர்களுக்கு மொத்தம் 18 கால்விரல்கள் உள்ளன.

பூனைகள் ஒரு நாளைக்கு சுமார் 13 முதல் 16 மணி நேரம் தூங்கும்

ஒரு பூனையின் 1 ஆண்டு வாழ்க்கை ஒரு மனிதனின் 15 ஆண்டுகளுக்கு சமம்.

ஒரு பூனை மணிக்கு 30 மைல் வேகத்தில் ஓடக்கூடியது.

பூனைகளை பராமரிக்க செலவு குறைவு