பீட்சா பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்

அமெரிக்கர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தோராயமாக 100 ஏக்கர் பீட்சா அல்லது வினாடிக்கு 350 துண்டுகள் சாப்பிடுகிறார்கள்.

94% அமெரிக்கர்கள் தொடர்ந்து பீட்சா சாப்பிடுகிறார்கள்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகம் முழுவதும் 5 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பீஸ்ஸாக்கள் விற்கப்படுகின்றன.

பெண்கள் சைவ உணவுகளை ஆர்டர் செய்வதே அதிகம்

சனிக்கிழமை பீட்சா சாப்பிடுவதற்கு மிகவும் பிரபலமான இரவு.

முதல் பீட்சா நேபிள்ஸில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது

இரண்டாம் உலகப் போர் வரை அமெரிக்காவில் பீட்சா பிரபலமாகவில்லை