டெடி பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்

ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி 1906 இல் டெட்டி பியர் என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தியது.

முதல் பொம்மை கரடி ஜெர்மன் பொம்மை தயாரிப்பாளர் மார்கரெட் ஸ்டீஃப் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது

டெடி ரூஸ்வெல்ட் மறுத்த கதையிலிருந்து டெடி தங்கள் பெயரைப் பெற்றன

டெடி சேகரிப்பாளருக்கான சரியான சொல் 'ஆர்க்டோஃபைல்'.

உலகின் மிகச்சிறிய தைக்கப்பட்ட டெட்டி வெறும் 0.29 அங்குல உயரம்தான்

வின்னி தி பூஹ் ஒரு உண்மையான கரடியை அடிப்படையாகக் கொண்டது

1955 ஆம் ஆண்டு ஸ்பேஸ் ஷட்டில் டிஸ்கவரியில் மகெல்லன் டி.பியர் என்ற டெட்டி விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டது.