இந்தியாவில் அதிகம் அறியப்படாத கடற்கரைகள்

Author - Mona Pachake

பட்டாம்பூச்சி கடற்கரை, கோவா

மராரி கடற்கரை, கேரளா

கர்நாடகாவில் உள்ள படுபித்ரி கடற்கரை

ராதாநகர் கடற்கரை

சோர்வாட் கடற்கரை, குஜராத்.

பங்காரம் கடற்கரை, லட்சத்தீவுகள்.

மந்தர்மணி, மேற்கு வங்காளம்.

மேலும் அறிய