மலிவு பட்ஜெட்டில் இந்தியாவில் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்

கொடைக்கானல்

இட்டாநகர்

புஷ்கர்

டார்ஜிலிங்

கோவா

உதய்பூர்

கோகர்ணா

கன்னியாகுமரி