ஸ்கூபா டைவிங் செல்லும் முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்

Author - Mona Pachake

கனமான உணவை உண்ண வேண்டாம்

டைவிங்கிற்கு முந்தைய பாதுகாப்பு சோதனையை மறந்துவிடாதீர்கள்

உங்களுக்கு சளி இருக்கும் போது குதிக்க வேண்டாம்

நீருக்கடியில் உங்கள் காற்று மானியை சரிபார்க்கவும்

உங்கள் வழிகாட்டியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்

உன் பயம் போகட்டும்

டைவிங் செய்வதற்கு முன் சரியான வழிகாட்டுதலை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

மேலும் அறிய