நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருப்பதன் முக்கிய ஆபத்துகள்

Author - Mona Pachake

இதய நோய்கள்

சர்க்கரை நோய்

சில வகையான புற்றுநோய்கள்

இது உங்கள் வாழ்க்கையை குறைக்கலாம்

நீங்கள் எடை கூடுவீர்கள்

உங்கள் கவலை அதிகரிக்கலாம்

இது வெரிகோஸ் வெயின்களுக்கு வழிவகுக்கிறது

மேலும் அறிய