வீட்டில் வளர்க்க வேண்டிய மருத்துவ தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

துளசி

லாவெண்டர்

கற்றாழை

கெமோமில்

மிளகுக்கீரை

தைம்

லெமன் க்ராஸ்

மேலும் அறிய