ஆரம்பநிலைக்கான தியான குறிப்புகள்

எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் தியானப் பயிற்சிக்குச் செல்லுங்கள்.

தியானிக்க ஒரு நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதில் ஒட்டிக்கொள்க.

தியானம் செய்ய உங்கள் வீட்டில் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட இடத்தை உருவாக்கவும்.

உங்கள் மனதை தெளிவுபடுத்த ஓரிரு நிமிடங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

உடலை அமைதிப்படுத்த சில ஆழமான சுவாசங்களுடன் தொடங்கவும்.

தியானத்தின் போது அதிகமாக நகராமல் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்